PL  /  EN

PL  /  EN

Rozwój organiczny to stopniowe rozszerzanie działalności Grupy Azoty bazujące na zasobach wytworzonych podczas jej wcześniejszej działalności. W ramach rozwoju organicznego wyselekcjonowano 68 projektów inwestycyjnych, planowanych bądź już realizowanych, na które zamierzamy przeznaczyć do 7 mld zł. Suma ta zostanie rozdzielona na wyróżnione w ramach operacjonalizacji segmenty biznesu tworzące wartość (Nawozy, Tworzywa, Oxoplast, Pigmenty, Melamina), segment wspierający Energetyka wewnętrzna oraz na projekty korporacyjne, czyli takie, które budują wartość więcej niż jednego segmentu biznesowego.

Tworzywa

Budowa wytwórni poliamidów II w Tarnowie o wydajności 80 tys. ton rocznie. Dzięki temu projektowi Grupa Azoty będzie sprzedawać około 140 tys. ton poliamidów i 30 tys. ton kompozytów, co da jej trzecią pozycję wśród europejskich producentów poliamidów. Kaprolaktam wytwarzany w Tarnowie i Puławach będzie w całości przetwarzany w ramach Grupy, a poliamid będzie można wykorzystać do produkcji jego specjalistycznych modyfikacji. Rozwijamy więc w ten sposób bazę surowcową do dalszego rozwoju przetwórstwa tworzyw i uzyskujemy efekt integracji pionowej. Wartość nowej wytwórni wyniesie 320 mln zł.

Nawozy

Powstająca w Tarnowie instalacja granulacji mechanicznej II pozwoli na optymalizację asortymentu nawozów produkowanych w tarnowskich zakładach oraz dalsze podwyższenie wartości wytwarzanego tam siarczanu amonu. Umożliwi też równoczesną produkcję Saletrosanu®26 i Saletrosanu® 30 różniącego się zawartością azotu i siarki. Dwukrotnie zwiększą się zdolności produkcyjne Saletrosanu®26 i innych nawozów granulowanych mechanicznie. Zakończenie projektu planowane jest na grudzień 2016 r. Wartość inwestycji to 140 mln zł.

Projekty korporacyjne

Do roku 2022 w Policach zostanie zrealizowany projekt inwestycyjny „Polimery Police” składający się z instalacji odwodornienia propanu (PDH) i instalacji do produkcji polipropylenu (PP), terminala przeładunkowo magazynowego propanu i etylenu, a także z instalacji pomocniczych i połączeń międzyobiektowych oraz infrastruktury logistycznej polipropylenu. Będzie to jedna z największych inwestycji w historii Grupy Azoty – oszacowana wartość budżetu zadania inwestycyjnego została ustalona na 1,27 mld EUR netto.

 

Nawozy

Budowana w Puławach instalacja do granulacji mechanicznej nawozów na bazie azotanu amonu umożliwi wytwarzanie, pakowanie i wysyłkę Saletrzaku (CAN) oraz saletry amonowej granulowanej. Kompleks będzie wyposażony we własne obiekty magazynowe a jego planowana wydajność to 1400 t/d saletrzaku lub 1200 t/d saletry granulowanej mechanicznie. Nakłady inwestycyjne wyniosą około 385 mln zł.

Energetyka

W 2019 r. planowane jest zakończenie budowy powstającej w Puławach nowej elektrowni o mocy 400 MWe. Jej blok gazowo-parowy będzie współpracował ze zmodernizowanymi trzema kotłami obecnej elektrociepłowni węglowej. Elektrownia umożliwi niskoemisyjną i bezodpadową produkcję, minimalizację kosztów z tytułu emisji dwutlenku węgla oraz pełną samowystarczalność spółki od dostaw prądu i pary. Nadmiar produkowanej energii będzie sprzedawany odbiorcom zewnętrznym. Nakłady inwestycyjne wyniosą 1 125 mln zł.

 

 

Nawozy

Do 2021 roku puławska spółka zmodernizuje i rozbuduje również instalację do produkcji kwasu azotowego. Projekt ten wynika z konieczności utrzymania skali i ekonomiki działania oraz przygotowania się do wytwarzania nowej palety produktów nawozowych. Koszt inwestycji wyniesie 695 mln zł.

Energetyka

Nowa elektrociepłownia budowana w Kędzierzynie-Koźlu będzie produkować 25 MW energii elektrycznej i 140 Mg/h megawatów energii termicznej. To modelowa inwestycja uwzględniająca potrzeby ochrony środowiska. Żadne z odpadów nie będą składowane, lecz znajdą zastosowanie w przemyśle budowlanym, drogowym, i górnictwie. Inwestycja ma być oddana do użytku do końca 2019 roku. Jej całkowity koszt to 600 mln zł.

 

Nawozy

Pod koniec 2015 roku w Kędzierzynie-Koźlu została oficjalnie oddana do użytku instalacja do produkcji nawozów ciekłych RSM®. Zdolności produkcyjne nowej instalacji sięgną 100 tys. ton produktu rocznie. RSM® to poszukiwany na rynku wysokoskoncentrowany nawóz azotowy w formie wodnego roztworu saletrzano-mocznikowego. Koszt inwestycji wyniósł ponad 29,5 mln zł.

Nawozy

Modernizacja instalacji do produkcji amoniaku w Policach, realizowana we współpracy z Instytutem Nowych Syntez Chemicznych, jest odpowiedzią Grupy Azoty na światowy deficyt tego związku oraz jego wciąż rosnące ceny. Modernizacja instalacji, której koszt wyniesie 156 mln zł, zwiększy efektywność oraz zmniejszy koszty produkcji – głównie dzięki obniżeniu zużycia gazu ziemnego i energii. Zostanie ona ukończona w 2016 roku.

 

 

Energetyka

Instalowany w Policach węzeł oczyszczania spalin oraz modernizacja tamtejszej elektrociepłowni II umożliwią zmniejszenie emisji tlenków siarki i azotu oraz pyłu do wyśrubowanych norm unijnych. Ta ważna inwestycja, która zostanie ukończona w 2016 roku, pokazuje, że Grupa Azoty bierze pełną odpowiedzialność za stan środowiska naturalnego. Jej koszt wyniesie prawie 164 mln zł.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na korzystanie z plików cookies. Więcej w dziale Polityka prywatności.